Om stipendiet

Forskningsstipendiet Hectors Hållbara Hus är inrättat av Clarence Marshal Hector.

Clarence (1935-2019) studerade under 1950-talet på Chalmers V-sektion. Han ägnade sedan sitt yrkesliv under andra halva av 1900-talet åt att missionera för täta och väl isolerade byggnader. Han ansvarade för värmeisoleringsdelen i Planverkets byggregler och bidrog även under 1990-talet till utveckling av regelverket för byggnadstäthet och värmeisolering i de baltiska länderna.

I slutskedet av sitt 84-åriga liv inrättade han forskningsstipendiet Hectors Hållbara Hus till minne av sin far och farfar, Nils Sture Hector och David Stefan Hector.

Släktbild

Utöver en passion för teknik och innovationer så hade familjen Hector ett stort intresse för kultur och underhållning. Både Clarence far och farfar var magiker. Under hela Clarence uppväxt turnerade hans far i Skandinavien med sin trolleriföreställning under artistnamnet Hector El Neco. Clarence farfar var den av Mosebacke monarkin omsjungna Lektor Hector Sector. Clarence själv var mycket jazzintresserad och bidrog till att etablera en av Malmös första jazzklubbar under sin gymnasietid.

Med hjälp av Clarence goda vän Clas Göran Stadler (1940-2021), som under ett antal år ledde Swedisol - branschorganisationen för mineralullsisolering, så inrättades år 2020 DS, NS, CM Hectors stiftelse. Med start år 2022 delar stiftelsen årligen ut forskningsstipendiet Hectors Hållbara Hus. Stiftelsen förvaltas av Swedisol.

Läs mer om Hector El Neco här och om David Stefan Hector här.