2023 års stipendium till digitalt verktyg för energi- och klimatrenovering

Forskningsstipendiet Hectors Hållbara Hus tilldelas år 2023 till Zerotudes digitala verktyg för energi- och klimatrenovering av flerbostadshus.

 

Baserat på byggnadens adress utför det digitala verktyget energi- och miljökartläggningar och analyserar åtgärder som annars skulle kräva omfattande beräkningar och inspektioner på plats av energiexperter. Åtgärderna medför ofta förbättringar av både klimatskalet och uppvärmningssystemet samt installation av lokal energiproduktion.

- Stipendiet kommer användas till vidareutveckling och pilottester av verktyget, som genom att föreslå optimala åtgärder förenklar beslutet om renovering av flerbostadshus. Målet är att minimera energianvändningen och klimatpåverkan till låg kostnad, säger Ricardo Bernardo, grundare av företaget Zerotude samt lektor och föreståndare för avdelningen för energi och byggdesign på Lunds Tekniska Högskola.

Verktyget baseras på kunskap från flera forskningsprojekt. Det analyserar olika åtgärder och föreslår optimerade energirenoveringslösningar till en avsevärt lägre kostnad. Systemet kombinerar artificiell intelligens, automation och öppna databaser för att automatiskt generera tredimensionella energimodeller för byggnaden.

Tjänsten kan användas av både ägare av enskilda fastigheter som bostadsrättsföreningar, större fastighetsägare som vill analysera sitt bestånd och av kommuner som vill utveckla färdplaner för koldioxidneutralitet i städer.

Juryns motivering lyder:

Verktyget för ”Kostnadseffektiv energi- och klimatrenovering” kombinerar flera högaktuella områden. Med renoveringsförslag från ett AI-baserat, digitalt verktyg kan incitamenten och möjligheterna för energi- och klimatrenovering av flerbostadshus öka. Att främja engagemang och kunskap bland mindre fastighetsägare är A och O i en tid med ökat intresse och ökade krav på minskad energianvändning och klimatpåverkan.

Kontaktuppgifter

Ricardo Bernardo, zerotudeab@gmail.com, 0705186922

Liten logo

Vinnare av stipendiet 2022 

Forskningsstipendiet Hectors Hållbara Hus tilldelades år 2022 Andreastorpet byggemenskap för utveckling av ett småskaligt samverkande energisystem.

Stipendiat 2022

Andreastorpets Vänboende är en lokalt initierad byggemenskap i Gerlesborg i Tanums kommun, som planerar att bygga 45 lägenheter i tio parhus och två mindre flerbostadshus. Ambitionen är att skapa permanentbostäder till rimliga priser som upplåts med kooperativ hyresrätt. En första etapp beräknas vara klar år 2024.

– Vi vill vara en del av omställningen till fossilfri energi i samtliga sektorer, från byggmaterial och byggarbete till driftsenergi, transporter och de boendes inköp och konsumtion. Vi vill vi skapa ett effektivt energisystem som ligger mellan storskalig fjärrvärme och småskaliga villalösningar. Målet är att avlasta energisystemet genom att minimera både energianvändningen och toppeffekten, säger Lena Falkheden som är ordförande för Andreastorpets byggemenskap och lektor i arkitektur och samhällsbyggnadsteknik på Chalmers Tekniska Högskola.

Systemet kommer bygga på samverkan mellan bergvärmepumpar, en fliskraftvärmepanna, solceller eller möjligen vindkraft. Tanken är att området ska kunna fungera off-grid genom att ha ett mindre energilager, samtidigt som ett elöverskott kan levereras till elnätet under sommaren.

– Effekttoppar i det förnybara, eldrivna systemet kommer regleras med hjälp av fastbränsle, som utgör ett billigt huvudenergilager i samverkan med batterier och en ackumulatortank. Småskalig flisförbränning med kraftvärmeproduktion ger extremt låg klimatpåverkan. säger projektets energiexpert John Helmfridsson.

Medlen från stipendiet kommer att användas för att projektera det nya systemet och genomföra seminarier om småskaliga samverkande energisystem och studiebesök i Sverige samt Holland eller Tyskland, bland annat för att se referensprojekt med småskalig kraftvärmeproduktion. I nästa skede projekteras systemet och riskerna med systemet analyseras. Det färdiga systemet kommer utvärderas efter två år i drift, år 2026 eller 2027. Projektet avslutas då med ett öppet seminarium där en rapport och material från projekteringen delas.

Se vår film om projektet här

Nyckelpersoner i projektet är:

  • Lena Falkheden är ordförande för Andreastorpets Vänboende, med stor kunskap om hållbart byggande i sin roll som lektor inom arkitektur och samhällsbyggnadsteknik på Chalmers Tekniska Högskola
  • John Helmfridsson är specialist på hållbara energisystem, och leder utvecklingen av energisystemet på Andreastorpets Vänboende och också är knuten till Chalmers Tekniska Högskola. John är även ordförande för den nationella Föreningen för byggemenskaper.
  • Hans Sörqvist är arkitekt för projektet med specialistkunskap kring energi- och kretslopp. 

Kontaktuppgifter

Lena Falkheden, lena.falkheden@chalmers.se, 070-864 27 49

John Helmfridsson, john@bomanarkitektur.se, 070-825 09 26

Hans Sörqvist, hans.sorqvist@tele2.se, 0525-215 30