Ny utlysning
Årets stipendium är öppet för ansökningar
Modell

Vem kan söka?

Stipendiet stödjer vidareutveckling av en metod eller produkt som bidrar till en autonom, robust byggnad som i drift har lågt beroende av samhällets försörjning av tillförd värme, el, vatten, avlopp eller avfallshantering. Lösningen kan också vara ämnad för en lokal gemenskap eller ett kvarter.

Läs mer

Skriva

Ansök nu!

Stipendiet delas ut en gång per år. Det är enkelt att söka. Beskriv kortfattat din produkt eller metod samt hur du skulle vilja använda stipendiet för att vidareutveckla den. Skicka in din ansökan senast den 1 juni

Läs mer