Stipendium till samverkande energisystem

Forskningsstipendiet Hectors Hållbara Hus tilldelas år 2022 Andreastorpet byggemenskap för utveckling av ett småskaligt samverkande energisystem.


Andreastorpets Vänboende är en lokalt initierad byggemenskap i Gerlesborg i Tanums kommun, som planerar att bygga 45 lägenheter i tio parhus och två mindre flerbostadshus. Ambitionen är att skapa permanentbostäder till rimliga priser som upplåts med kooperativ hyresrätt. En första etapp beräknas vara klar år 2024.

– Vi vill vara en del av omställningen till fossilfri energi i samtliga sektorer, från byggmaterial och byggarbete till driftsenergi, transporter och de boendes inköp och konsumtion. Vi vill vi skapa ett effektivt energisystem som ligger mellan storskalig fjärrvärme och småskaliga villalösningar. Målet är att avlasta energisystemet genom att minimera både energianvändningen och toppeffekten, säger Lena Falkheden som är ordförande för Andreastorpets byggemenskap och lektor i arkitektur och samhällsbyggnadsteknik på Chalmers Tekniska Högskola.

Systemet kommer bygga på samverkan mellan bergvärmepumpar, en fliskraftvärmepanna, solceller eller möjligen vindkraft. Tanken är att området ska kunna fungera off-grid genom att ha ett mindre energilager, samtidigt som ett elöverskott kan levereras till elnätet under sommaren.

– Effekttoppar i det förnybara, eldrivna systemet kommer regleras med hjälp av fastbränsle, som utgör ett billigt huvudenergilager i samverkan med batterier och en ackumulatortank. Småskalig flisförbränning med kraftvärmeproduktion ger extremt låg klimatpåverkan. säger projektets energiexpert John Helmfridsson.

Medlen från stipendiet kommer att användas för att projektera det nya systemet och genomföra seminarier om småskaliga samverkande energisystem och studiebesök i Sverige samt Holland eller Tyskland, bland annat för att se referensprojekt med småskalig kraftvärmeproduktion. I nästa skede projekteras systemet och riskerna med systemet analyseras. Det färdiga systemet kommer utvärderas efter två år i drift, år 2026 eller 2027. Projektet avslutas då med ett öppet seminarium där en rapport och material från projekteringen delas.

Nyckelpersoner i projektet är:

  • Lena Falkheden är ordförande för Andreastorpets Vänboende, med stor kunskap om hållbart byggande i sin roll som lektor inom arkitektur och samhällsbyggnadsteknik på Chalmers Tekniska Högskola
  • John Helmfridsson är specialist på hållbara energisystem, och leder utvecklingen av energisystemet på Andreastorpets Vänboende och också är knuten till Chalmers Tekniska Högskola. John är även ordförande för den nationella Föreningen för byggemenskaper.
  • Hans Sörqvist är arkitekt för projektet med specialistkunskap kring energi- och kretslopp. 

Kontaktuppgifter

Lena Falkheden, lena.falkheden@chalmers.se, 070-864 27 49

John Helmfridsson, john@bomanarkitektur.se, 070-825 09 26

Hans Sörqvist, hans.sorqvist@tele2.se, 0525-215 30